Ambasadorka českého
venkova.
Mým cílem je zachovávat
tradice, podporovat rozvoj
a chránit krajinu

Veronika Vrecionová

Ing. Veronika Vrecionová

Poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně Spolku pro obnovu venkova. Členka předsednictva ODS a Evropských konzervativců a reformistů. Obhájkyně svobody a ochránkyně opuštěných zvířat

Ambasadorka českého venkova

Když jsem po roce 1989 na Pražském hradě po zvolení Václava Havla prezidentem vytvářela útvar, kterému se dnes běžně říká "protokol", netušila jsem, že práce pro občany České republiky bude mou náplní po většinu mého profesního života. A zároveň že budu mít to štěstí a budu moci dělat práci, která mě baví, která má smysl, a ve které mě má rodina podporuje.   

Dnes se v Evropském parlamentu věnuji hlavně zemědělství a venkovu, tedy oblastem, které spolu odjakživa souvisí a ve kterých hraje Evropská unie velkou roli. Ať už se jedná o nastavování dotací, nebo podmínek hospodaření na zemědělské půdě, nebo ochrany přírody. Mimo to jsem také náhradnice ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci, což považuji za důležité témata.

O rozvoj a propagaci venkova se stará i Spolek pro obnovu venkova, jehož jsem předsedkyní. Propojujeme starosty, zastupitele neziskové a další organizace z různých obcí, vyměňujeme si příklady dobré praxe, nebo také pořádáme každoroční soutěž Vesnice roku. Našim cílem je zlepšování reputace venkova a hlavně života na něm. Venkov nesmí být pouze místem, kam se jezdí přespat nebo o víkendu na chalupu, ale skutečným místem pro život.   

Na stránkách Evropského parlamentu si můžete přečíst více o mé činnosti uvnitř této instituce, ať už jde o příspěvky při rozpravách na plénu, tak i zprávy o legislativních návrzích.

 

Aktuality

Svatováclavská slavnost Stará Boleslav

V podvečer Národní svatováclavské slavnosti jsou z Pražského hradu do Staré Boleslavi se všemi poctami vezeny ostatky svatého knížete Václava.
Byl to opravdu velmi silný zážitek. Myslím, že příjezd relikvie sv. Václava by si žádný návštěvník neměl nechat ujít.

Říčanský hafan

Každoroční soutěž pejskařů na Marvánku v Říčanech. Moc jsem se těšila na čtyřnohé i dvounohé kamarády.
Soutěžilo se o nejlepšího psa v kategorii malý a velký pes, podívali jsme se na ukázku výcviku psu, a protože i počasí přálo, mohli jsme se projet na loďce po Marvánku. Užili jsme si to nejen my, ale i naši čtyřnozí mazlíčci. Dekuji Mílovi Šmolíkovi za pozvaní a už se těším na příští rok!

700 let obce Kly

Tento víkend jsem přijala pozvání od pana starosty obce Kly Pavla Michalíčka na Kelské posvícení, které je v letošním roce spojeno s významným výročím 700 let obce Kly. Součástí oslav byl nejen bohatý program, ale i množství řemeslných stánků. Místní občané si zdejší akci umí opravdu užít a já jsem moc ráda, že jsem mezi ně zavítala. Děkuji za milé pozvaní.

Třídenní návštěva v Ústeckém kraji

Spolu s Alexandrem Vondrou jsme nejdříve zavítali na Radovesickou výsypku, kde byla až do roku 1996 ukládána vytěžená zemina z blízkých dolů. Dnes místo ožívá díky rekultivaci, vede zde turistická trasa a je to oblíbené místo ornitologů, kteří tu mohou pozorovat rozličné ptactvo.
Poté jsme se přesunuli do uhelné elektrárny v Ledvicích, která patří mezi nejmodernější elektrárny svého druhu v Evropě. Díky moderním technologiím, který byly použity při její ekologizaci, poklesly emise, které elektrárna produkuje cca o 50 %. S tím se pojí i to, co dlouhodobě říkám – nechme v provozu moderní elektrárny, protože je jisté, že obnovitelné zdroje nedokážou v současné době plně nahradit fosilní paliva.
A toto téma se pojí i další návštěvou v kraji. Navštívili jsme větrnou elektrárnu Nové Město na náhorní pláni Hutunk. Ano, je dobře, že se snažíme mít elektřinu z větru, slunce a vody… A jsem ráda, že u nás podobné projekty vznikají. Problém ale je, že v Bruselu se pomalu hlasuje o změně fyzikálních zákonů. Musíme se s lidmi bavit, a ne stanovovat si nereálné cíle, které v současné době propaguje nemalá část evropských politiků.
Navštívili jsme také firmu Geomet, která se zaměřuje na průzkum lithia, které má na Cínovci obrovské ložisko. Do budoucna je pro nás důležitá nejen jeho těžba, ale i zpracování abychom dokázali vyrábět produkty s vysokou přidanou hodnotou. Lithium je zásadní pro transformaci našeho automobilového průmyslu, jelikož od roku 2035 už se nebudou vyrábět jiná auta než elektrická.

Vesnicí roku 2023 je Ostrožská Lhota ve Zlínském kraji

Dnešní den byl pro vítězné obce v jednotlivých krajích velkým svátkem v lázeňských Luhačovicích. Obce se prezentovaly na Jarmarku a v 16 hodin začalo slavnostní vyhlášení těch úplně nejlepších. Ocenění předávali zástupci vyhlašovatelů paní předsedkyně SPOV ČR Veronika Vrecionová, ministr zemědělství Marek Výborný, Ministerstvo pro místní rozvoj zastupoval náměstek Radim Sršeň a Svaz měst a obcí ČR Pavel Drahovzal.
1. místo v soutěži a titul Vesnice roku 2023 putuje do Zlínského kraje, obci s 1488 obyvatel - Ostrožská Lhota,
2. místo patří obci Hrádek z Moravskoslezského kraje, obec má 1966 obyvatel,
3. místo obsadila obec Dolní Poustevna z Ústeckého kraje (1766 obyvatel),
Koláčovou cenu si odváží obec Andělská Hora do Karlovarského kraje
Cenu naděje pro živý venkov získává obec Tisá z Ústeckého kraje.
Blahopřeji všem obcím k úspěchu v soutěži.

Zahájení výstavy v Přerově

V Přerově jsem zahájila tradiční 53. celostátní výstavu mladých králíků a 15. výstavu mladé drůbeže s doprovodnou expozicí holubů a exotického ptactva.
Výstavou mne provedl garant expozice pan Jiří Petružela a náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Michal Zácha. Děkuji pánům za doprovod!
Prohlédla jsem si výstavní kusy slepic, kohoutů a hus, králíků či oslíků. V diskusi s chovateli jsme probrali, jak dále pomoci chovatelům v jejich činnosti a úskalí, které chovy čelí v návaznosti na veterinární předpisy a humánní chovy.
Moc děkuji za pozvání a akci přeji, ať je úspěšná a inspirativní pro návštěvníky.

Nová Vědecká knihovna v Olomouci

V rámci návštěvy v Olomouci jsem navštívila nově zrekonstruovanou Vědeckou knihovnu. Vkusně umístěná knihovna do bývalého evangelického kostela je domovem více než 2,5 milionu svazků knih.
Vědecká knihovnu disponuje tzv. výtiskovou povinností, tedy že každá publikace, jež je vydána v ČR, musí zaslat dva výtisky do této knihovny. Nádhernou knihovnou nás provedla paní ředitelka Iveta Ťulpíková a její zástupce Josef Kaštil.
Mimochodem, věděli jste, že Vědecká knihovna je druhou nejstarší a rozsahem svého fondu třetí největší knihovnou v České republice?

Setkání s představiteli SOVAK ve Štrasburku

Dnes jsem pořádala národní europoslaneckou snídani s vedením společnosti SOVAK (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR).
V rámci setkání jsme diskutovali směrnici o čištění městských odpadních vod (Urban Wastewater Treatment Directive – UWWTD), která výrazně ovlivní obce, města a veřejné rozpočty.
Bohužel musím říct, že příslušná ministerstva v ČR zaspala a o zásadním problému, který Česká republika s tímto návrhem má, nás europoslance neinformovala. Mrzí mě, že ani dvacet let po vstupu neumí Česko v institucích EU jednat koordinovaně. Snažíme se o zlepšení, ale je to běh na dlouhou trať.
Nyní intenzivně pracujeme na úpravě této směrnice v zájmu České republiky.

Nabitý Středočeský kraj

Spolu se s Alexandrem Vondrou jsme navštívili několik místních firem, rodinné farmy, představitele měst a obcí a v podvečer se v hlaveneckém společenském sále setkali s místními občany.
Výjezd jsme zahájili společně se starostu města Kralupy nad Vltavou Liborem Lesákem návštěvou české rodinné firmy s dlouholetou tradicí Heckl, s.r.o. v Kralupech nad Vltavou, která už tři desetiletí vyvíjí a následně i vyrábí a distribuuje produkty pro inženýrské sítě.
Odpoledne jsme navštívili Farmu ve Vraňanech. Do Vraňan k rodině Hančů jezdím moc ráda a vždy mě pozitivně překvapí a potěší rozvojem celého jejich areálu. Další naše cesta vedla do mělnické rodinné firmy Luna Plast, která je významným výrobcem plastových trubek pro různé účely staveb vodních nebo plynových potrubí i jiných inženýrských sítí.
Závěr regionálního výjezdu patřil návštěvě obce Hlavenec, kde v zemědělství hospodaří manželé Smotlachovi. Na farmě pěstují a prodávají teplomilnou zeleninu, především vyhlášená rajčata. Dnešní den byl velmi příjemný a mám velkou radost, že se všem firmám daří.

Dožínky Asociace soukromého zemědělství v Prosečné

Na dožínkách Asociace soukromého zemědělství v obci Prosečné jsem včera diskutovala s místními zemědělci o úskalích rostlinné a živočišné výroby, nesmyslných evropských i českých normách.
Právě přebujela byrokracie, která dopadá zejména na malé a střední zemědělce, komplikuje zemědělské podnikání v Česku víc než špatné počasí. Proto musíme pokračovat v odbourávání překážek, například bych byla velmi ráda, kdyby se podařilo prosadit porážku na pastvě. Takový způsob porážky je ohleduplný a šetrný ke zvířeti a navíc kvalita masa je mnohonásobně lepší.
Moc děkuji manželům Basařovým za jejich pozvání a práci, kterou odvádí. Právem se stali v roce 2022 Farmou roku. Přeji jim mnoho sil do další práce.

Fotogalerie

Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov

Fungující zemědělství

České zemědělství není v dobré kondici, většinu půdy ovládá hrstka velkých zemědělských koncernů – bývalých JZD. Ti také čerpají více než 80 % plateb, které Evropská unie zemědělcům posílá. Přitom malí a střední zemědělci a rodinné farmy mají prokazatelně pozitivnější přínos na prostředí, ve kterém hospodaří. A to jak na půdu a životní prostředí, tak na sociální vazby na venkově. Kromě svého základního úkolu - zemědělské činnosti - poskytují řadu dalších služeb. Například ubytování, provozují minimlékárny a prodejny farmářských produktů. V mnoha zemědělských komoditách je sice Česká republika soběstačná a přebytky vyváží, ale místo produktů vyváží čisté suroviny s nízkou přidanou hodnotou. A naopak zemědělské výrobky následně dovážíme.

Co naše zemědělství potřebuje a co prosazuji?

 • podporu rodinných farem na místo dotování velkých koncernů (tzv. zastropování zemědělských dotací)
 • postupné omezování dotací do zemědělství na úrovní EU - dotace pouze jako platba za služby, které zemědělci vykonávají nad rámec své ekonomické činnosti (např. platby za vyšší ochranu prostředí)
 • snižování byrokracie v zemědělství
 • zlepšování stavu půdy a biodiverzity naší krajiny
 • zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu

 

Rozvoj venkova

Podpora venkova je ve stále více urbanistické společnosti důležitější než dříve. Rozvíjení kvality života na venkově má pro společnost a naši planetu daleko větší význam, než si většina z nás uvědomuje.

Venkov je často spojován se zachováním tradic, nicméně stále více se ukazuje jeho důležitost a vliv i v ochraně životního prostředí. Kvalita životního prostředí a náš přístup k planetě jako takové, je úzce spojený právě s našim přístupem k venkovu.

Malí a střední zemědělci, rodinné farmy, venkovské komunitní organizace i místní podnikatelé, ti všichni jsou důležitými aktéry pro moderní rozvoj venkova, který ale respektuje a zachovává jeho historii, tradice a povahu.

Aby venkov zůstal místem, kde se dobře žije, musíme jej rozvíjet a přizpůsobovat moderní společnosti. Jen tak zabráníme jeho vylidňování a následnému úpadku.

Co je k rozvoji venkova potřeba a co prosazuji?

 • Rozvoj dopravní infrastruktury a fungující veřejné hromadné dopravy
 • Budování vysokorychlostního internetu umožňujícího práci z domova
 • Rozšiřování zdravotních a sociálních služeb nejen pro seniory
 • Zachovávání základních škol na venkově
 • Udržování místních tradic a kultury, podporu spolků
 • Podporu rodinných farem hospodařících na venkově
 • Ochranu půdy, krajiny a zvyšování její biodiverzity

Z médií

8. září 2023

(ods.cz) ODS blíž k vám: Veronika Vrecionová a Alexandr Vondra během regionálního výjezdu do Ústeckého kraje ocenili vývoj Radovesické výsypky, která prochází významnou rekultivací

<více>

7. září 2023

(ods.cz) ODS blíž k vám: Veronika Vrecionová a Alexandr Vondra na cestě po středních Čechách ocenili příkladné hospodaření na rodinných farmách i rozvoj místních firem v modernizaci výroby

<více>

18. srpna 2023

(ods.cz) ČRo Plus: Billboardem neříkáme, že ODS jde do eurovoleb zvlášť. Chtěli jsme jen upozornit na naši práci

<více>

19. července 2023

(ods.cz) Deník: Migrační reforma je i pro Česko tím nejlepším

<více>

21. dubna 2023

(ods.cz) V otázce ukrajinského obilí je potřeba najít evropské řešení

<více>

29. března 2023

(ods.cz) Události, komentáře: Jak zabránit vylidňování vesnic

<více>

1. března 2023

(ods.cz) ČRo Plus: Předchozí vláda se oblasti médií a dezinformací vůbec nevěnovala

<více>

10. ledna 2023

(ods.cz) Babišovo setkání s Macronem je nepřijatelné zasahování do voleb

<více>

5. ledna 2023

(ods.cz) Naše předsednictví sklidilo ohlas a Česko získalo znovu respekt

<více>

30. prosince 2022

(ods.cz) Rádio Impuls: Chvála českého předsednictví Radě Evropské unie je oprávněná

<více>

Videa

19. září 2023

Uganda kriminalizovala homosexualitu

19. září 2023

Únosy ukrajinských dětí do Ruska

19. září 2023

Ukrajinští sportovci

19. září 2023

Rusko podporuje terorismus

19. září 2023

Podpora Ukrajiny

Můj tým

Hedvika Vurbalová

Hedvika Vurbalová

Akreditovaná parlamentní asistentka
Vedoucí kanceláře europoslankyně

+420 605 075 889
hedvika.vurbalova@europarl.europa.eu

Anar Kučera

Anar Kučera

Akreditovaný parlamentní asistent

anar.kucera@europarl.europa.eu

Mgr. Veronika Cerhová

Mgr. Veronika Cerhová

Lokální asistentka

cerhova@vrecionova.cz

David Vaculík

David Vaculík

Lokální asistent

+420 736 456 055
vaculik@vrecionova.cz

Antonín Kostínek

Antonín Kostínek

Lokální asistent

Ing. Petr Havel

Ing. Petr Havel

Poradce pro oblast zemědělství a rozvoj venkova
Lokální asistent

Evropský parlament
60, rue Wiertz
Bruxelles/Brussel
B-1047

Kancelář europoslankyně
Truhlářská 9
Praha 1
110 00