Ambasadorka českého
venkova.
Mým cílem je zachovávat
tradice, podporovat rozvoj
a chránit krajinu

Veronika Vrecionová

Ing. Veronika Vrecionová

Poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně Spolku pro obnovu venkova. Členka předsednictva ODS a Evropských konzervativců a reformistů. Obhájkyně svobody a ochránkyně opuštěných zvířat

Ambasadorka českého venkova

Když jsem po roce 1989 na Pražském hradě po zvolení Václava Havla prezidentem vytvářela útvar, kterému se dnes běžně říká "protokol", netušila jsem, že práce pro občany České republiky bude mou náplní po většinu mého profesního života. A zároveň že budu mít to štěstí a budu moci dělat práci, která mě baví, která má smysl, a ve které mě má rodina podporuje.   

Dnes se v Evropském parlamentu věnuji hlavně zemědělství a venkovu, tedy oblastem, které spolu odjakživa souvisí a ve kterých hraje Evropská unie velkou roli. Ať už se jedná o nastavování dotací, nebo podmínek hospodaření na zemědělské půdě, nebo ochrany přírody. Mimo to jsem také náhradnice ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci, což považuji za důležité témata.

O rozvoj a propagaci venkova se stará i Spolek pro obnovu venkova, jehož jsem předsedkyní. Propojujeme starosty, zastupitele neziskové a další organizace z různých obcí, vyměňujeme si příklady dobré praxe, nebo také pořádáme každoroční soutěž Vesnice roku. Našim cílem je zlepšování reputace venkova a hlavně života na něm. Venkov nesmí být pouze místem, kam se jezdí přespat nebo o víkendu na chalupu, ale skutečným místem pro život.   

Na stránkách Evropského parlamentu si můžete přečíst více o mé činnosti uvnitř této instituce, ať už jde o příspěvky při rozpravách na plénu, tak i zprávy o legislativních návrzích.

 

Aktuality

Návštěva Ústeckého kraje

Při výjezdu do Ústeckého kraje jsem navštívila Severočeské doly Bílina a setkala se zde s ředitelem strategie a komunikace Rudolfem Kozákem. Posláním společnosti je nejen odpovědně a hospodárně těžit svěřené zásoby hnědého uhlí, ale i chránit přírodu a posilovat biodiverzitu, rekultivovat krajinu po těžbě a vytvářet podmínky pro následnou revitalizaci a resocializaci, pomáhat obcím a městům, jež leží v blízkosti našich dolů a provozů.

V Bíline jsme také s paní místostarostkou Marcelou Dvořákovou zašli do stáčírny Bílinské kyselky, která se nachází přímo v místě výskytu pramene. Jsem moc ráda, že tato česká firma pokračuje v tradici Lobkovické knížecí stáčírny léčivých vod v Bílině a tím pečuje o poklady české země tak, aby lidem přinášely radost a prospěch.

Pondělní výjezd jsme společně se Sašou a Ondřejem zakončili neformálním setkáním s veřejností.

Děkujeme za účast!

Setkání na metru v Kobylisích

Dnes ráno s vámi na metru v Kobylisích.
Děkuji moc všem, kteří se u nás zastavili a popovídali si s námi!

Kontaktní kampaň v Brně

S Ondřejem Krutílkem jsme včera pokračovali s kontaktní kampaní v Brně. Díky Martinu Kupkovi, že nás přijel také podpořit.👍
A díky vám všem za milá setkání a příjemné povídání! 👍

Setkání v Brně

Kampaň je v plném proudu!
Každý den s vámi mluvím o tom co vás trápí a co můžeme v Evropském parlamentu udělat pro to, aby se vám třeba i žilo lépe.
Děkuji za milá setkání v Brně!

Návštěva Mělnicka

Výjezd na Mělníku jsem začala návštěvou psího útulku Dog Planet. Musím říct, že každá návštěva psího útulku je pro mě hodně smutná, když vidím kolik pejsků a kočiček čeká na nový domov. Ošetřovatelé se tu ale o zvířata moc hezky starají a daří se ji pro většinu pejsků najít vysněný domov. Za to jí patří velké poděkování.
V odpoledních hodinách jsem se jela ještě podívat do Centra seniorů Mělník. S paní ředitelkou Dagmar Pavlíkovu se znám již řadu let a odvádí zde skvělou práci. Návštěva mi udělala velkou radost. Je zde vidět profesionální práce a nesmírná láska a peče vůči všem seniorům. Děkuji paní ředitelce za pozvání.

Na kontaktní kampani v Praze

Na kontaktní kampani v Praze. Moc ráda jsem si s vámi povídala. Děkuji všem milým lidem za podporu.
Jedině SPOLU máme šanci vyhrát!

Návštěva Moravskoslezského kraje

Jedna z věcí, co mě na našich výjezdech do krajů opravdu baví, je jejich různorodost. Během čtvrtka jsem měla možnost podívat se na tři různé farmy v Moravskoslezském kraji.
Všechny návštěvy byly skvělé. Navštívili jsme mimo jiné také rodinnou farmu Chlebovické brambory s.r.o. Jak název vypovídá, zaměřují se primárně na pěstování brambor, ale jejich produkce sahá i mnohem dál. Provozují zde mimo jiné také malé bistro s čistě vlastními produkty – od sýrů a dalších mléčných výrobků, přes pečivo a uzeniny až po ovoce a zeleninu.
S panem majitelem jsme se bavili i o jejich životním příběhu. Upřímně jsem oceňovala jeho nekonečný optimismus, i přes to jak často osud rodině hází klacky pod nohy. Vzor pro mnoho dalších zemědělců!

Návštěva Zlínského kraje

Výjezd ve Zlínském kraji jsme zahájili návštěvou boršické Hospůdky na Haldě. Zaměřují se zde zejména na agroturistiku, což je skvělý model, jak zaměstnávat lidi z okolí a zároveň tím zvelebovat venkov. Včerejší návštěva toho byla jasným důkazem!

Za zmínku stojí také legendární Jarošovský pivovar. Kromě toho, že mají výborné pivo, je tento pivovar a pan majitel ukázkou odvahy. Po koronavirové pandemii hledal všechny možné cesty, jak pivovar posunout o krok dál. Oslovil proto velké obchodní řetězce, aby jeho pivo zařadili do svého sortimentu – a uspěl. Tak na zdraví!

Skvělý den ve skvělém kraji – moc ráda jsem diskutovala s místními podnikateli a zemědělci.

Návštěva Olomouckého kraje

Během výjezdu na Olomoucku jsem se setkala s místními členy Asociace soukromého zemědělství a jejich krajským šéfem Romanem Koutkem. Povídali jsme si o zemědělství v kraji a o tom, jakým výzvám místní farmáři čelí.

Navštívila jsem také farmu rodiny Benýškových, kteří nám ukázali, jak dlouhodobě zadržovat vodu v krajině a jaké lesy potřebujeme, abychom se dokázali přizpůsobit změnám klimatu.

Ráda bych také zmínila zastávku na farmě Jaromíra Konečného v Loučanech. Kromě pěstování ječmene, pšenice, kukuřice, ovsa a dalších plodin se zaměřují také na chov sportovních koní a aktivit s ním spojených. Nečekala jsem, že se během návštěvy budu moct na koni i projet!

Sobotní návštěva nejen v muzeu ČD v Lužné u Rakovníka

Sobota v muzeu ČD v Lužné u Rakovníka byla ve znamení parních lokomotiv. Byla zde jako obvykle mimořádná přehlídka krásných parních strojů, z nichž některé pamatují ještě období Rakouska-Uherska. Jsem moc ráda, že máme v Lužné tak krásnou historii naší železnice a myslím, že je potřeba toto nádherné technické dědictví zachovat i pro další generace. Vřele všem doporučuji.
Společně s našimi přáteli jsme se potkali v odpoledne v zámeckém areálu ve Ctěnicích u Cyrila a Ilony Neumannových, kteří nám zde představili jejich celoživotní vášeň – koně. Odpoledne jsme si všichni moc užili. Na závěr soboty jsem program ukončila návštěvou Vinné noci na Mělníku.

Fotogalerie

Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov

Fungující zemědělství

České zemědělství není v dobré kondici, většinu půdy ovládá hrstka velkých zemědělských koncernů – bývalých JZD. Ti také čerpají více než 80 % plateb, které Evropská unie zemědělcům posílá. Přitom malí a střední zemědělci a rodinné farmy mají prokazatelně pozitivnější přínos na prostředí, ve kterém hospodaří. A to jak na půdu a životní prostředí, tak na sociální vazby na venkově. Kromě svého základního úkolu - zemědělské činnosti - poskytují řadu dalších služeb. Například ubytování, provozují minimlékárny a prodejny farmářských produktů. V mnoha zemědělských komoditách je sice Česká republika soběstačná a přebytky vyváží, ale místo produktů vyváží čisté suroviny s nízkou přidanou hodnotou. A naopak zemědělské výrobky následně dovážíme.

Co naše zemědělství potřebuje a co prosazuji?

 • podporu rodinných farem na místo dotování velkých koncernů (tzv. zastropování zemědělských dotací)
 • postupné omezování dotací do zemědělství na úrovní EU - dotace pouze jako platba za služby, které zemědělci vykonávají nad rámec své ekonomické činnosti (např. platby za vyšší ochranu prostředí)
 • snižování byrokracie v zemědělství
 • zlepšování stavu půdy a biodiverzity naší krajiny
 • zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu

 

Rozvoj venkova

Podpora venkova je ve stále více urbanistické společnosti důležitější než dříve. Rozvíjení kvality života na venkově má pro společnost a naši planetu daleko větší význam, než si většina z nás uvědomuje.

Venkov je často spojován se zachováním tradic, nicméně stále více se ukazuje jeho důležitost a vliv i v ochraně životního prostředí. Kvalita životního prostředí a náš přístup k planetě jako takové, je úzce spojený právě s našim přístupem k venkovu.

Malí a střední zemědělci, rodinné farmy, venkovské komunitní organizace i místní podnikatelé, ti všichni jsou důležitými aktéry pro moderní rozvoj venkova, který ale respektuje a zachovává jeho historii, tradice a povahu.

Aby venkov zůstal místem, kde se dobře žije, musíme jej rozvíjet a přizpůsobovat moderní společnosti. Jen tak zabráníme jeho vylidňování a následnému úpadku.

Co je k rozvoji venkova potřeba a co prosazuji?

 • Rozvoj dopravní infrastruktury a fungující veřejné hromadné dopravy
 • Budování vysokorychlostního internetu umožňujícího práci z domova
 • Rozšiřování zdravotních a sociálních služeb nejen pro seniory
 • Zachovávání základních škol na venkově
 • Udržování místních tradic a kultury, podporu spolků
 • Podporu rodinných farem hospodařících na venkově
 • Ochranu půdy, krajiny a zvyšování její biodiverzity

Z médií

27. května 2024

(ods.cz) Veronika Vrecionová: Nemyslím, že Babiš je osobně proruský. Je to ale populista, který kvůli moci udělá cokoli

<více>

16. května 2024

(ods.cz) Veronika Vrecionová a Ondřej Krutílek navštívili Zlínsko. Setkali se s místními zemědělci, podnikateli i průmyslníky

<více>

13. května 2024

(ods.cz) Europoslanci Vrecionová a Pospíšil vyzvali agrobarona Jandejska ke zveřejnění záběrů z jeho chovů kvůli týrání zvířat. Ať je transparentní, nebo odstoupí z eurovoleb!

<více>

17. dubna 2024

(ods.cz) Debata ČT k 20. výročí vstupu do EU: Co nám dalo a co vzalo členství v EU?

<více>

16. dubna 2024

(ods.cz) Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová a Ondřej Krutílek navštívili Ústecký kraj. Řešili energetiku, zemědělství a inovace

<více>

13. dubna 2024

(ods.cz) Projev předsedkyně europoslaneckého klubu Veroniky Vrecionové na 31. kongresu ODS

<více>

13. března 2024

(ods.cz) Veronika Vrecionová: Násilné únosy ukrajinských dětí do Ruska nejsou nic jiného než systematické ničení ukrajinského národa a jeho budoucnosti

<více>

6. března 2024

(ods.cz) V Senátu byla zahájena soutěž Vesnice roku 2024

<více>

1. března 2024

(ods.cz) Veronika Vrecionová: Rusko vede hybridní válku i na poli zemědělství. Snaží se ohrozit naši pomoc Ukrajině a rozdmýchat nenávist proti ukrajinským farmářům

<více>

28. února 2024

(ods.cz) Europoslanci ODS: Vytvoření nástroje pro Ukrajinu znamená pružnější i lépe kontrolovanou pomoc

<více>

Videa

27. února 2024

Dva roky od útoku Ruska na Ukrajinu

27. února 2024

Vystoupení k situaci na Blízkém východě.

27. února 2024

Měsíc od útoku Hamásu

23. října 2023

Nemocnice v Gaze

9. října 2023

Vysoké ceny potravin

Můj tým

Hedvika Vurbalová

Hedvika Vurbalová

Akreditovaná parlamentní asistentka
Vedoucí kanceláře europoslankyně

+420 605 075 889
hedvika.vurbalova@europarl.europa.eu

Anar Kučera

Anar Kučera

Akreditovaný parlamentní asistent

anar.kucera@europarl.europa.eu

Mgr. Veronika Cerhová

Mgr. Veronika Cerhová

Lokální asistentka

Antonín Kostínek

Antonín Kostínek

Lokální asistent

Ing. Petr Havel

Ing. Petr Havel

Poradce pro oblast zemědělství a rozvoj venkova
Lokální asistent

Evropský parlament
60, rue Wiertz
Bruxelles/Brussel
B-1047

Kancelář europoslankyně
Truhlářská 9
Praha 1
110 00