Ambasadorka českého
venkova.
Mým cílem je zachovávat
tradice, podporovat rozvoj
a chránit krajinu

Veronika Vrecionová

Ing. Veronika Vrecionová

Poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně Spolku pro obnovu venkova. Členka předsednictva ODS a Evropských konzervativců a reformistů. Obhájkyně svobody a ochránkyně opuštěných zvířat

Ambasadorka českého venkova

Když jsem po roce 1989 na Pražském hradě po zvolení Václava Havla prezidentem vytvářela útvar, kterému se dnes běžně říká "protokol", netušila jsem, že práce pro občany České republiky bude mou náplní po většinu mého profesního života. A zároveň že budu mít to štěstí a budu moci dělat práci, která mě baví, která má smysl, a ve které mě má rodina podporuje.   

Dnes se v Evropském parlamentu věnuji hlavně zemědělství a venkovu, tedy oblastem, které spolu odjakživa souvisí a ve kterých hraje Evropská unie velkou roli. Ať už se jedná o nastavování dotací, nebo podmínek hospodaření na zemědělské půdě, nebo ochrany přírody. Mimo to jsem také náhradnice ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci, což považuji za důležité témata.

O rozvoj a propagaci venkova se stará i Spolek pro obnovu venkova, jehož jsem předsedkyní. Propojujeme starosty, zastupitele neziskové a další organizace z různých obcí, vyměňujeme si příklady dobré praxe, nebo také pořádáme každoroční soutěž Vesnice roku. Našim cílem je zlepšování reputace venkova a hlavně života na něm. Venkov nesmí být pouze místem, kam se jezdí přespat nebo o víkendu na chalupu, ale skutečným místem pro život.   

Na stránkách Evropského parlamentu si můžete přečíst více o mé činnosti uvnitř této instituce, ať už jde o příspěvky při rozpravách na plénu, tak i zprávy o legislativních návrzích.

 

Aktuality

Starostové vítězných obcí soutěže Vesnice roku v Poslanecké sněmovně

V úterý přivítal starosty vítězných obcí soutěže Vesnice roku 2023 místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček v prostorách PS PČR. Starostové měli možnost s Janem Skopečkem, předsedkyní Spolku Veronika Vrecionová a dalšími zástupci vyhlašovatelů soutěže debatovat při pracovním obědě o zkušenostech ze soutěže Vesnice roku, předávat si vzájemně příklady dobré praxe, ale i otevřít problémy v jednotlivých obcích, se kterými se denně musí potýkat. 

Přijetí starostů vítězných obcí Vesnice roku na Hradě

V úterý přijal pan prezident starosty vítězných obcí soutěže Vesnice roku 2023 na Pražském hradě.
Starostové krátce představili své obce, sdělili své zkušenosti a dobrou praxi ze soutěže. Zároveň s panem prezidentem zhodnotili problematiku obcí, byrokratické nástrahy a vyposlechl si nápady starostů na zlepšení života na venkově.
Pan prezident se o problematiku, názory, zkušenosti a možnosti popularizace soutěže Vesnice roku živě zajímal. Děkuji za přijetí vítězů soutěže, kterou pořádá náš Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství.

Nesouhlasím s protestem zemědělců

Se zemědělci se potkávám často a mluvím s nimi i o tom, co je trápí a štve. A také vím, že ne vždy to mají jednoduché. Neznám však jediného zemědělce, který by dnes na traktoru dorazil do Prahy a protestoval. A proč?

Protože dnešní protest není protestem zemědělců, nýbrž je to jen záminka prokremelských sil, jak se vymezit proti vládě. Od protestu se ostatně distancovala i Agrární komora a ostatní organizace.

Představitelé hnutí ANO říkají, že mluvit o protestujících, že jsou proruští, je hanlivá nálepka. Ale není. Stačí se podívat, kdo za protesty stojí a jaké názory zastává.

Takže když to shrnu: Dnešní protest fakt není bojem za lepší podmínky zemědělců. Je to jen pokus na sebe upozornit a obyčejné lidi omezit tím, že jim organizátoři blokují traktory silnice.

Jednání zemědělského výboru EP

Dne 12.2.2024 jsme na zemědělském výboru diskutovali s komisařem pro obchod Dombrovskisem.

Řešili jsme dovoz z Ukrajiny, co EU dělá pro řešení situace, aby obilí z Ukrajiny proudilo do zemí, které to potřebují např. na Blízkém východě nebo v Africe, a nezůstávalo v EU. Kromě toho jsem se ptala, jak hodlá Komise řešit neuvěřitelnou byrokratickou zátěž, která ovlivňuje konkurenceschopnost našeho zemědělství.

Pan komisař říkal, že farmářům naslouchají. Je na čase po 5 letech, kdy Komise neustále farmářům komplikovala život.

Bezpečná Evropa znamená silnější Česko! 
A právě proto jdeme do evropských voleb s tímto heslem. Svět se za poslední roky velmi změnil.
V Evropě už 2 roky zuří válka, kterou rozpoutal Vladimir Putin, když napadl Ukrajinu.
Bezpečnostní situace na Blízkém východě se výrazně zhoršila, když Hamás zaútočil na Izrael a vraždil nevinné.
A právě proto musíme udělat vše pro to, aby Evropa zůstala bezpečná a abychom se dokázali účinně bránit vůči vnějším hrozbám. Jedině SPOLU v Evropském parlamentu posílíme vliv naší země a zajistíme bezpečí České republiky!

Diskuse s občany v Říčanech u Prahy

Ráda jsem se s Vámi viděla na debatě v Říčanech. 

Pracovní návštěva Jižních Čech

Dnešní den jsem měla nabitý zemědělským programem plným inspirativních a milých setkání. Při své cestě do jižních Čech jsem navštívila střední zemědělskou školu, farmu Angus, akvaponicky skleník a štičí líhně.
Zas a znovu jsem si potvrdila, že musíme usilovně pracovat na podpoře inovací a nových technologií, jako je akvaponie. Díky technologickému pokroku se naše zemědělství musí přizpůsobit 21.stoleti –⁠ musí být udržitelné a méně intenzivní. Zároveň musíme malým farmářům ulevit od byrokracie, která je šíleně svazuje. Já všem malým rodinným farmám děkuji za úžasnou práci, kterou i přes to odvádějí.
Jsem moc ráda, že se i pan premiér včera setkal s farmáři na Vysočině a vyjádřil podporu rodinným farmám jako klíčovému prvku českého zemědělství.

Diskuse se studenty v Děčíně

Jsem velice ráda, že se můžu setkávat s mladými lidmi napříč Českou republikou. V rámci studentského vzdělávacího projektu jsem povídala se studenty gymnázia, tentokrát v Děčíně.
Diskutovali jsem řadu témat - např. přijetí eura, postavení žen v politice, elektromobilita či válku na Ukrajině. Zazněly i otázky, zda umím hrát šachy nebo mám čas na osobní zájmy a koníčky. 
Těší mě, že se studenti zajímají o aktuální dění v Evropě. Děkuji všem studentům za plodnou diskuzi a paní ředitelce, panu učiteli Martinu Noskovi a Mladým diplomatům za organizaci a zprostředkování setkání.

Téma šlechtitelských metod v EP

Jsem moc ráda, že ENVI výbor Evropského parlamentu dneska schválil zprávu k novým šlechtitelským metodám. Doufám a věřím, že budeme úspěšní i na plénu. Držte nám palce!

Setkání s podnikateli a komunálními politiky

Ve firmě Euregia Egrensis jsme se setkali s podnikateli z Karlovarského kraje, místostarostou Chebu Michalem Pospíšilem a starostou obce Lipová Michalem Lindou. Oba jsou zvoleni za ODS.
Mluvili jsme spolu o tom, jak jim v podnikání pomáhá Evropská unie. Díky za fajn debatu. 

Fotogalerie

Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov

Fungující zemědělství

České zemědělství není v dobré kondici, většinu půdy ovládá hrstka velkých zemědělských koncernů – bývalých JZD. Ti také čerpají více než 80 % plateb, které Evropská unie zemědělcům posílá. Přitom malí a střední zemědělci a rodinné farmy mají prokazatelně pozitivnější přínos na prostředí, ve kterém hospodaří. A to jak na půdu a životní prostředí, tak na sociální vazby na venkově. Kromě svého základního úkolu - zemědělské činnosti - poskytují řadu dalších služeb. Například ubytování, provozují minimlékárny a prodejny farmářských produktů. V mnoha zemědělských komoditách je sice Česká republika soběstačná a přebytky vyváží, ale místo produktů vyváží čisté suroviny s nízkou přidanou hodnotou. A naopak zemědělské výrobky následně dovážíme.

Co naše zemědělství potřebuje a co prosazuji?

 • podporu rodinných farem na místo dotování velkých koncernů (tzv. zastropování zemědělských dotací)
 • postupné omezování dotací do zemědělství na úrovní EU - dotace pouze jako platba za služby, které zemědělci vykonávají nad rámec své ekonomické činnosti (např. platby za vyšší ochranu prostředí)
 • snižování byrokracie v zemědělství
 • zlepšování stavu půdy a biodiverzity naší krajiny
 • zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu

 

Rozvoj venkova

Podpora venkova je ve stále více urbanistické společnosti důležitější než dříve. Rozvíjení kvality života na venkově má pro společnost a naši planetu daleko větší význam, než si většina z nás uvědomuje.

Venkov je často spojován se zachováním tradic, nicméně stále více se ukazuje jeho důležitost a vliv i v ochraně životního prostředí. Kvalita životního prostředí a náš přístup k planetě jako takové, je úzce spojený právě s našim přístupem k venkovu.

Malí a střední zemědělci, rodinné farmy, venkovské komunitní organizace i místní podnikatelé, ti všichni jsou důležitými aktéry pro moderní rozvoj venkova, který ale respektuje a zachovává jeho historii, tradice a povahu.

Aby venkov zůstal místem, kde se dobře žije, musíme jej rozvíjet a přizpůsobovat moderní společnosti. Jen tak zabráníme jeho vylidňování a následnému úpadku.

Co je k rozvoji venkova potřeba a co prosazuji?

 • Rozvoj dopravní infrastruktury a fungující veřejné hromadné dopravy
 • Budování vysokorychlostního internetu umožňujícího práci z domova
 • Rozšiřování zdravotních a sociálních služeb nejen pro seniory
 • Zachovávání základních škol na venkově
 • Udržování místních tradic a kultury, podporu spolků
 • Podporu rodinných farem hospodařících na venkově
 • Ochranu půdy, krajiny a zvyšování její biodiverzity

Z médií

26. února 2024

(ods.cz) Veronika Vrecionová: Zpátečka Evropské komise z byrokracie pro zemědělce je jen důkazem počáteční unijní zahleděnosti do zelené ideologie

<více>

19. února 2024

(ods.cz) 360° CNN Prima News

<více>

7. února 2024

(ods.cz) Veronika Vrecionová se v Evropském parlamentu zasloužila o nařízení podporující udržitelnější hospodářství a tím i levnější potraviny

<více>

21. prosince 2023

(ods.cz) ČRo Plus: Zrušením práva veta v EU přilijeme jen olej do ohně

<více>

5. prosince 2023

(ods.cz) Události, komentáře ČT24: Evropské migrační bolesti

<více>

22. listopadu 2023

(ods.cz) Posílání financí do Gazy je opak toho, co by EU měla dělat. Vymstí se nám to

<více>

7. listopadu 2023

(ods.cz) CNN Prima News: Izrael měsíc ve válce

<více>

6. listopadu 2023

(ods.cz) Někdo musel ustoupit víc, pro ODS se program vlastně nemění

<více>

3. listopadu 2023

(ods.cz) ODS blíž k vám: Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra a Ondřej Krutílek pokračují v europoslaneckých výjezdech

<více>

1. listopadu 2023

(ods.cz) Události, komentáře: Zrušení práva veta mohou využít populisté

<více>

Videa

27. února 2024

Dva roky od útoku Ruska na Ukrajinu

27. února 2024

Vystoupení k situaci na Blízkém východě.

27. února 2024

Měsíc od útoku Hamásu

23. října 2023

Nemocnice v Gaze

9. října 2023

Vysoké ceny potravin

Můj tým

Hedvika Vurbalová

Hedvika Vurbalová

Akreditovaná parlamentní asistentka
Vedoucí kanceláře europoslankyně

+420 605 075 889
hedvika.vurbalova@europarl.europa.eu

Anar Kučera

Anar Kučera

Akreditovaný parlamentní asistent

anar.kucera@europarl.europa.eu

Mgr. Veronika Cerhová

Mgr. Veronika Cerhová

Lokální asistentka

David Vaculík

David Vaculík

Lokální asistent

+420 736 456 055
vaculik@vrecionova.cz

Antonín Kostínek

Antonín Kostínek

Lokální asistent

Ing. Petr Havel

Ing. Petr Havel

Poradce pro oblast zemědělství a rozvoj venkova
Lokální asistent

Evropský parlament
60, rue Wiertz
Bruxelles/Brussel
B-1047

Kancelář europoslankyně
Truhlářská 9
Praha 1
110 00