Ambasadorka českého
venkova.
Mým cílem je zachovávat
tradice, podporovat rozvoj
a chránit krajinu

Veronika Vrecionová

Ing. Veronika Vrecionová

Poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně Spolku pro obnovu venkova. Členka předsednictva ODS a Evropských konzervativců a reformistů. Obhájkyně svobody a ochránkyně opuštěných zvířat

Ambasadorka českého venkova

Když jsem po roce 1989 na Pražském hradě po zvolení Václava Havla prezidentem vytvářela útvar, kterému se dnes běžně říká "protokol", netušila jsem, že práce pro občany České republiky bude mou náplní po většinu mého profesního života. A zároveň že budu mít to štěstí a budu moci dělat práci, která mě baví, která má smysl, a ve které mě má rodina podporuje.   

Dnes se v Evropském parlamentu věnuji hlavně zemědělství a venkovu, tedy oblastem, které spolu odjakživa souvisí a ve kterých hraje Evropská unie velkou roli. Ať už se jedná o nastavování dotací, nebo podmínek hospodaření na zemědělské půdě, nebo ochrany přírody. Mimo to jsem také náhradnice ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci, což považuji za důležité témata.

O rozvoj a propagaci venkova se stará i Spolek pro obnovu venkova, jehož jsem předsedkyní. Propojujeme starosty, zastupitele neziskové a další organizace z různých obcí, vyměňujeme si příklady dobré praxe, nebo také pořádáme každoroční soutěž Vesnice roku. Našim cílem je zlepšování reputace venkova a hlavně života na něm. Venkov nesmí být pouze místem, kam se jezdí přespat nebo o víkendu na chalupu, ale skutečným místem pro život.   

Na stránkách Evropského parlamentu si můžete přečíst více o mé činnosti uvnitř této instituce, ať už jde o příspěvky při rozpravách na plénu, tak i zprávy o legislativních návrzích.

 

Aktuality

Výjezd Ústecký kraj - Milešov u Velemína

V Milešově u Velemína jsem se setkala s panem Pitkem, který je soukromým zemědělcem a chová na 700 ovcí, 200 krav a 4 krásné koně. Mluvili jsme spolu například o novém mysliveckém zákoně, o návratu vlků do české přírody a mnoha dalších tématech. Pan Pitek za ta léta, co hospodaří, proměnil krajinu k lepšímu. Je to důkaz, že zemědělci mohou hospodařit i jinak než na „širých rodných lánech” a že zemědělství se dá dělat i s ohledem na životní prostředí. Na svých pozemcích vybudoval velké množství tůněk, kde mohou pít zvířata a které pomáhají zadržet vodu v krajině. Na svém hospodářství má také plno sadů a chráněných zvířat a rostlin.
Moc ráda jsem se setkala se všemi šikovnými lidmi, kteří se věnují hospodaření. A my jim musíme pomoct v tom, aby jim stát nevytvářel umělé překážky!

Výjezd Ústecký kraj - farma Krabčice

Včerejší výjezd na Ústecku byl moc fajn! 

Navštívila jsem farmu Krabčice, kde jsem se bavila s majiteli Beranovými, ale i s dalšími sedláky z okolí. Mluvili jsme o přílišné byrokracii, která zemědělce zatěžuje, i o tom, jak často jim úřední šiml hází klacky pod nohy. To je něco, co je naprosto nepřijatelné. Farmáři nemůžou trávit hromadu času zbytečnou byrokracií, proto se musíme zasadit o její osekání! Všichni se ale shodli, že tato vláda se velmi snaží, například takové zavedení redistributivní platby jim velmi pomohlo!

Setkání s Mladou ODS a Mladými konzervativci

V Ostravě jsme včera na akci Mladé ODS a Mladých konzervatistů spolu s Martinem Kupkou, Janem Dohnalem, Ondřejem Krutílkem diskutovali o nadcházejících evropských volbách a dalších tématech, které zajímali naše mladé naděje. 
Moc mne potěšila hojná účast. Skvělá debata!

Výjezd Střední Čechy - Berounsko

Včerejší výjezd do Středočeského kraje byl nejen plný milých setkání, ale zejména důležitých a inspirativních diskusí. Jednou z našich zastávek byl i památník Karla Čapka v jeho bývalém letním sídle. Je to výborná ukázka, jak důležité je uchovávat naše kulturní dědictví. Čapek dobře věděl, co to znamená ustupovat zlu, a jaké to může mít následky.
Největší radost jsem měla ze statku Hudlice, který se specializuje na chov skotu a menších zvířat, prodej bio masa a ustájení koní. Manželé, kteří statek vlastní, zde žijí přibližně 20 let v harmonii s přírodou.
Byla radost vidět zemědělce, pro které jsou zvířata a farmaření opravdovým posláním, kteří pečují o krajinu okolo sebe a dbají na to, aby svým hospodařením přispěli k tomu, že zde nebudou pouze velké lány, ale živá a pestrá krajina. Majitelé si mi stěžovali na současnou byrokracii, která je občas velmi zatěžuje - a přesně o tom mluvím, že v rámci revize Green Dealu musíme podobné překážky odstranit.

Do Evropy jdeme SPOLU, se silným týmem kompetentních kandidátů!

Jednota v rozmanitosti – tak zní motto EU a tak jsme se postavili i k naší kandidátce do Evropského parlamentu. Naším cílem je posílit pozici České republiky v Evropě a spolupracovat na řešení klíčových otázek. Společně můžeme být tím nejsilnějším hlasem za Českou republiku.
Opakovaně se navíc potvrdilo, že jsme jediný politický subjekt, který má reálnou šanci porazit populisty a extremisty, kteří zneužívají EU jen ve svůj vlastní prospěch.

Debata kandidátů do eurovoleb na PF UK

Pondělní debata kandidátů do eurovoleb, kterou organizovali Mladí občané, byla plná důležitých témat a místy i ostrých otázek. Od Green Dealu a jeho výzvy, přes přijetí eura až po právo veta – se studenty jsme diskutovali o tom, jakým směrem by se měla Evropa ubírat. Děkuji za pozvání, ale hlavně za fajn diskuzi!

Zahájení veletrhu Zemědělec 2024

Tradiční veletrh Zemědělec 2024 byl úspěšně zahájen a já jsem měla tu čest být u toho. Veletrh nabízí širokou přehlídku zemědělské techniky, doprovodný kulturní program a samozřejmě také výstavu s názvem „Farma mláďat“ - zde jsme strávili nejvíce času.
Na veletrhu nechybí ani nabídka rostlinek a dřevin, tomu jsem nemohla odolat a závěrem jsem si odnesla i dva přírůstky na zahrádku - jabloň a ořech. 
Děkuji pořadatelům i všem farmářům, díky jejichž neúnavné práci a odhodlání jsou tyto akce vždy příjemným a nezapomenutelným zážitkem. 

Další postup ve zlepšení podmínek pro zvířata

Na zemědělském výboru jsem prezentovala svoji pozici k nařízení o dobrých životních podmínkách koček a psů. Jsem moc ráda, že Komise vnímá potřebu celoevropského řešení. V Česku máme přísné podmínky pro chov a obchodování se zvířaty a je dobře, aby všude platila stejná pravidla. Se zvířaty má být zachazeno hezky, týrání zvířat je nepřijatelné. Jsem ráda, že Komise také vnímá problém uvazování psů na řetěz a chce to řešit.

Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2024

Pod záštitou předsedy Senátu Miloše Vystrčila a Stálé komise pro rozvoj venkova byla dnes v Senátu zahájena soutěž Vesnice roku 2024. Letošní 28. ročník slavnostně vyhlásili místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, ministr zemědělství Marek Výborný, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veronika Vrecionová a místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal. Přihlášky do soutěže mohou obce podávat do 26. dubna. Celkový vítěz letošního ročníku soutěže bude znám 21. září a jeho vyhlášení bude v Uherském Hradišti.

Předsedkyně Svazu pro obnovu venkova Veronika Vrecionová k dnešnímu zahájení soutěže dodala. „Je mi velikou ctí být u vyhlášení letošního ročníku soutěže Vesnice roku a zastupovat Spolek pro obnovu venkova ČR, který stál u jejího zrodu. Tato soutěž je velikou příležitostí pro starostky a starosty obcí, ale i pro jejich obyvatele, ukázat, jak se u nich žije, pochlubit se výsledky své práce. Soutěž je ale i velikou příležitostí k načerpání další inspirace a výměně zkušeností. Zástupci obcí z minulých ročníků se dodnes setkávají a je jasné, že soutěž Vesnice roku je pro ně silnou motivací do jejich další práce.“

Do soutěže se mohou přihlásit všechny obce, tedy i města a městyse, s maximálně 7 500 obyvateli, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce.

V průběhu března se k soutěži uskuteční tři motivační semináře, a to konkrétně 12. března v Ledčicích (Středočeský kraj), 20. března v Lidečku (Olomoucký kraj) a 21. března v Třemošné (Plzeňský kraj). Dále se uskuteční také semináře s exkurzemi pro zástupce obcí a členy komisí.

Přihlášky do 28. ročníku soutěže Vesnice roku mohou obce podávat až do 26. dubna. V následujících dvou měsících pak proběhnou krajská kola. Celostátní kolo se uskuteční v posledním srpnovém týdnu. Vítěze a nositele titulu "Vesnice roku 2024" vyhlásí zástupci vyhlašovatelů soutěže dne 21. září 2024 v Uherském Hradišti. Završením celé soutěže bude slavnost ve vítězné obci, která se uskuteční do konce března 2025.

ODS blíže k Vám: Benešovsko

Se Sašou Vondrou i nadále pokračujeme v sérii výjezdů pod názvem ODS blíž k Vám. V pátek byl další naší zastávkou byl Středočeský kraj, konkrétně Benešovsko.
Nejprve jsme se vydali do Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. V posledních letech dochází v kraji pod vedením radního Pavla Pavlíka k významným krokům ke zlepšení a stabilizaci zdravotnických služeb, a to navzdory tomu, že se kraj, podobně jako zbytek České republiky, potýká s řadou výzev. I tato nemocnice toho je důkazem. 
Následně jsme se přesunuli do nedaleké Vlašimi na besedu se studenty Obchodní akademie Vlašim. Moc mile mě potěšily jejich znalosti o důležitých tématech evropské a domácí politiky. Je radost vidět mladé lidi tak zapojené do dění kolem nás!
Odpoledne jsme se se Sašou rozdělili a já se vydala na farmu Pavla Dudy, předsedy Asociace soukromého zemědělství okresu Benešov. Společně jsme se zde setkali se zemědělci a farmáři z celého regionu a mluvili jsme o tom, co je nejvíce trápí a co konkrétně pro ně můžeme udělat – což je vždy to nejdůležitější. Zajímalo mě i to, jak se drobní farmáři a zemědělci staví k demonstracím, které jsou v současné době po celé Evropě. Shodli jsem se, že protest je z velké části motivován snahou opětovně změnit stávající dotační systém zpět ve prospěch těch největších. A to opravdu nechceme!
Celý páteční výjezd byl plný inspirativních setkání a opět se potvrdilo, že je to právě přímý kontakt s lidmi a naslouchání jejich příběhům, který vede k lepší spolupráci na všech úrovních.

Fotogalerie

Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov

Fungující zemědělství

České zemědělství není v dobré kondici, většinu půdy ovládá hrstka velkých zemědělských koncernů – bývalých JZD. Ti také čerpají více než 80 % plateb, které Evropská unie zemědělcům posílá. Přitom malí a střední zemědělci a rodinné farmy mají prokazatelně pozitivnější přínos na prostředí, ve kterém hospodaří. A to jak na půdu a životní prostředí, tak na sociální vazby na venkově. Kromě svého základního úkolu - zemědělské činnosti - poskytují řadu dalších služeb. Například ubytování, provozují minimlékárny a prodejny farmářských produktů. V mnoha zemědělských komoditách je sice Česká republika soběstačná a přebytky vyváží, ale místo produktů vyváží čisté suroviny s nízkou přidanou hodnotou. A naopak zemědělské výrobky následně dovážíme.

Co naše zemědělství potřebuje a co prosazuji?

 • podporu rodinných farem na místo dotování velkých koncernů (tzv. zastropování zemědělských dotací)
 • postupné omezování dotací do zemědělství na úrovní EU - dotace pouze jako platba za služby, které zemědělci vykonávají nad rámec své ekonomické činnosti (např. platby za vyšší ochranu prostředí)
 • snižování byrokracie v zemědělství
 • zlepšování stavu půdy a biodiverzity naší krajiny
 • zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu

 

Rozvoj venkova

Podpora venkova je ve stále více urbanistické společnosti důležitější než dříve. Rozvíjení kvality života na venkově má pro společnost a naši planetu daleko větší význam, než si většina z nás uvědomuje.

Venkov je často spojován se zachováním tradic, nicméně stále více se ukazuje jeho důležitost a vliv i v ochraně životního prostředí. Kvalita životního prostředí a náš přístup k planetě jako takové, je úzce spojený právě s našim přístupem k venkovu.

Malí a střední zemědělci, rodinné farmy, venkovské komunitní organizace i místní podnikatelé, ti všichni jsou důležitými aktéry pro moderní rozvoj venkova, který ale respektuje a zachovává jeho historii, tradice a povahu.

Aby venkov zůstal místem, kde se dobře žije, musíme jej rozvíjet a přizpůsobovat moderní společnosti. Jen tak zabráníme jeho vylidňování a následnému úpadku.

Co je k rozvoji venkova potřeba a co prosazuji?

 • Rozvoj dopravní infrastruktury a fungující veřejné hromadné dopravy
 • Budování vysokorychlostního internetu umožňujícího práci z domova
 • Rozšiřování zdravotních a sociálních služeb nejen pro seniory
 • Zachovávání základních škol na venkově
 • Udržování místních tradic a kultury, podporu spolků
 • Podporu rodinných farem hospodařících na venkově
 • Ochranu půdy, krajiny a zvyšování její biodiverzity

Z médií

17. dubna 2024

(ods.cz) Debata ČT k 20. výročí vstupu do EU: Co nám dalo a co vzalo členství v EU?

<více>

16. dubna 2024

(ods.cz) Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová a Ondřej Krutílek navštívili Ústecký kraj. Řešili energetiku, zemědělství a inovace

<více>

13. dubna 2024

(ods.cz) Projev předsedkyně europoslaneckého klubu Veroniky Vrecionové na 31. kongresu ODS

<více>

13. března 2024

(ods.cz) Veronika Vrecionová: Násilné únosy ukrajinských dětí do Ruska nejsou nic jiného než systematické ničení ukrajinského národa a jeho budoucnosti

<více>

6. března 2024

(ods.cz) V Senátu byla zahájena soutěž Vesnice roku 2024

<více>

1. března 2024

(ods.cz) Veronika Vrecionová: Rusko vede hybridní válku i na poli zemědělství. Snaží se ohrozit naši pomoc Ukrajině a rozdmýchat nenávist proti ukrajinským farmářům

<více>

28. února 2024

(ods.cz) Europoslanci ODS: Vytvoření nástroje pro Ukrajinu znamená pružnější i lépe kontrolovanou pomoc

<více>

26. února 2024

(ods.cz) Veronika Vrecionová: Zpátečka Evropské komise z byrokracie pro zemědělce je jen důkazem počáteční unijní zahleděnosti do zelené ideologie

<více>

19. února 2024

(ods.cz) 360° CNN Prima News

<více>

7. února 2024

(ods.cz) Veronika Vrecionová se v Evropském parlamentu zasloužila o nařízení podporující udržitelnější hospodářství a tím i levnější potraviny

<více>

Videa

27. února 2024

Dva roky od útoku Ruska na Ukrajinu

27. února 2024

Vystoupení k situaci na Blízkém východě.

27. února 2024

Měsíc od útoku Hamásu

23. října 2023

Nemocnice v Gaze

9. října 2023

Vysoké ceny potravin

Můj tým

Hedvika Vurbalová

Hedvika Vurbalová

Akreditovaná parlamentní asistentka
Vedoucí kanceláře europoslankyně

+420 605 075 889
hedvika.vurbalova@europarl.europa.eu

Anar Kučera

Anar Kučera

Akreditovaný parlamentní asistent

anar.kucera@europarl.europa.eu

Mgr. Veronika Cerhová

Mgr. Veronika Cerhová

Lokální asistentka

Antonín Kostínek

Antonín Kostínek

Lokální asistent

Ing. Petr Havel

Ing. Petr Havel

Poradce pro oblast zemědělství a rozvoj venkova
Lokální asistent

Evropský parlament
60, rue Wiertz
Bruxelles/Brussel
B-1047

Kancelář europoslankyně
Truhlářská 9
Praha 1
110 00