Ambasadorka českého
venkova.
Mým cílem je zachovávat
tradice, podporovat rozvoj
a chránit krajinu

Veronika Vrecionová

Ing. Veronika Vrecionová

Poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně Spolku pro obnovu venkova. Členka předsednictva ODS a Evropských konzervativců a reformistů. Obhájkyně svobody a ochránkyně opuštěných zvířat

Ambasadorka českého venkova

Když jsem po roce 1989 na Pražském hradě po zvolení Václava Havla prezidentem vytvářela útvar, kterému se dnes běžně říká "protokol", netušila jsem, že práce pro občany České republiky bude mou náplní po většinu mého profesního života. A zároveň že budu mít to štěstí a budu moci dělat práci, která mě baví, která má smysl, a ve které mě má rodina podporuje.   

Dnes se v Evropském parlamentu věnuji hlavně zemědělství a venkovu, tedy oblastem, které spolu odjakživa souvisí a ve kterých hraje Evropská unie velkou roli. Ať už se jedná o nastavování dotací, nebo podmínek hospodaření na zemědělské půdě, nebo ochrany přírody. Mimo to jsem také náhradnice ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci, což považuji za důležité témata.

O rozvoj a propagaci venkova se stará i Spolek pro obnovu venkova, jehož jsem předsedkyní. Propojujeme starosty, zastupitele neziskové a další organizace z různých obcí, vyměňujeme si příklady dobré praxe, nebo také pořádáme každoroční soutěž Vesnice roku. Našim cílem je zlepšování reputace venkova a hlavně života na něm. Venkov nesmí být pouze místem, kam se jezdí přespat nebo o víkendu na chalupu, ale skutečným místem pro život.   

Na stránkách Evropského parlamentu si můžete přečíst více o mé činnosti uvnitř této instituce, ať už jde o příspěvky při rozpravách na plénu, tak i zprávy o legislativních návrzích.

 

Aktuality

Farma roku 2023

S Ondřejem Krutílkem jsme včera zavítali na vyhlášení Farmy roku 2023, kterou pořádá Asociace soukromého zemědělství ČR.

Příběhy, které jsou za úspěchy rodinných farem jsou velice inspirativní. Zemědělci a chovatelé, kterým se daří, jsou pro české zemědělství velmi důležití, protože se ukazuje, že jde hospodařit i jinak, než jak to dělají obří agro konglomeráty.

Velice gratuluji vítězné farmě, kterou se letos stalo Vinařství Válka z Nosislavi na jižní Moravě!

Návštěva Izraele

Právě jsem vrátila z Izraele, kde jsem strávila posledních několik dní. Navštívila jsem místa, kde před necelými 2 měsíci vraždili teroristé z Hamásu a viděla jsem na vlastní oči lokality, kde byly páchaná nesmírná zvěrstva.
Všichni, kdo činy Hamásu ze 7. října bagatelizují nebo zpochybňují, by se do jižního Izraele měli jet podívat.
I STAND WITH ISRAEL.

Na debatě v Klatovech

Hojná účast, skvělá debata!
Moc rádi jsme se s Vámi ve čtvrtek v Klatovech viděli. 

Regionální sněm ODS

Moc děkuji středočeské ODS za nominaci do evropských voleb!
A gratuluji Honzovi Skopečkovi k obhajobě pozice předsedy regionu a k nominaci na hejtmana do krajských voleb v roce 2024. Honza je výborný politik a skvělý kandidát!

Vítězní účastníci soutěže Vesnice roku 2023 ve Štrasburku

V listopadu u mě byli zástupci samospráv z celé České republiky.
Do Štrasburku jsem tentokrát měla čest pozvat starosty, místostarosty a další zástupce vítězných obcí ze soutěže Vesnice roku 2023, kterou spolu s dalšími vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR, jehož jsem předsedkyní. Společně jsme si užili prohlídku a zákulisní místa Evropského parlamentu, objevovali jsme nejrůznější zákoutí historického centra Štrasburku, prozkoumali místní vinný sklep a v neposlední řadě jsme také navštívili Maginotovu linii, memento neklidných dob v Evropě.
Děkuji návštěvníkům za podnětnou diskusi a za mile strávené dny ve Francii.

Uctění památky vězněných v táboře Vojna

Jsem moc ráda, že jsme před mnoha lety –⁠ díky Janu Skopečkovi, založili tradici připomínat si 17.listopad nejen na Národní třidě, ale i na památníku Vojna na Příbramsku. Je to hrůzostrašný důkaz komunistického zla v jeho nejodpornější podobě. Moc mě mrzí, že dnes slyšíme řadu relativizací, a dokonce zneužívaní listopadových událostí, které někteří využívají k vlastnímu hloupému zviditelňování. Je důležité si tyto hrůzy připomínat a myslím, že by Vojnu měli navštívit opravdu všichni.

Národní třída 17. listopadu

Díky všem, kteří pomáhali před 34 lety vybojovat svobodu!

Listopadová návštěva Kutnohorska

Jsou místa, která mají moc fajn atmosféru. K těmto místům patří Kutnohorsko, kam jsme společně s Ondřejem Krutílkem a Jiřím Havránkem tento týden zavítali.
Prohlédli jsme si zde Střední zemědělskou školu v Čáslavi i Střední průmyslovou školu v Kutné Hoře. Obě školy sází na používání nových technologií při výuce a vyplácí se to, 80-90% studentů zůstává v oboru a na trhu práce se uplatní bez problému.
Velmi zajímavá byla i návštěva Elektrárny UCED, která vyrábí elektřinu ze spalování balíků slámy a zásobuje teplem 500 domácností v Kutné Hoře.
Výjezdní den jsme zakončili návštěvou Rodinné farmy Cihlář v Milošovících, která se po několik století věnuje zemědělství. Farma Cihlářových je ukázkou toho nejlepšího v českém zemědělství, je zde láska k půdě a zvířatům, nadšení a optimismus. Paní Cihlářová vyrábí skvělé mléčné výrobky – sýry holandského typu, tvarohy nebo kefíry. Zkrátka – farma jak má být!
Jsem moc ráda, že jsem se setkala s pracovitými a inspirativními lidmi, kteří se snaží naši zemi posouvat dál a za to jim děkuji.

Předání ocenění "Osobnost venkova 2023"

Páteční odpoledne patřilo v Senátu PČR vyhlášení Ocenění Osobnost venkova 2023. Laureátem ceny za tento rok je Mgr. Eduard Kavala, učitel, muzikant a od roku 1990 starosta obce Bělotín v Olomouckém kraji. Ocenění převzal z rukou předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veroniky Vrecionové a zástupců Senátu v čele s Milošem Vystrčilem.

Eduard Kavala je jedním ze zakladatelů Spolku pro obnovu venkova ČR. Osmnáct let byl jeho předsedou, v současné době je již sedm let místopředsedou. Svůj profesní život zasvětil nejen rozvoji obce Bělotín, ale také celého českého, moravského a slezského venkova, díky své činorodosti a neúnavnému přístupu k překonávání výzev.

Ocenění Osobnost venkova je tradiční cenou udílenou každoročně SPOV ČR, Stálou komisí Senátu PČR, SMO ČR, SMS ČR, se zapojením Národního divadla, osobám, jež svůj profesní i osobní život zasvěcují práci pro rozvoj a obnovu našeho venkova.

Gratulujeme Eduardu Kavalovi k získání ocenění a děkujeme za jeho celoživotní dílo!

Velké finále soutěže Vesnice roku 2023

V sobotu jsem zúčastnila celostátní slavnosti ve vítězné obci Ostrožské Lhotě ve Zlínském kraji. Moc gratuluji panu starostovi Romanu Tuháčkovi a všem občanům Ostrožské Lhoty k celkovému vítězství, gratuluji i všem krajským vítězům.
Cílem soutěže Vesnice roku je rozvíjet obce a motivovat občany k aktivní participaci na směrovani obce. Jsem nesmírně ráda, že se nám to daří už 27 let a myslím, že je to vidět i na našem krásném českém, moravském a slezském venkově.
Děkuji všem za jejich práci, které si nesmírně vážím!

Fotogalerie

Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov
Veronika Vrecionov

Fungující zemědělství

České zemědělství není v dobré kondici, většinu půdy ovládá hrstka velkých zemědělských koncernů – bývalých JZD. Ti také čerpají více než 80 % plateb, které Evropská unie zemědělcům posílá. Přitom malí a střední zemědělci a rodinné farmy mají prokazatelně pozitivnější přínos na prostředí, ve kterém hospodaří. A to jak na půdu a životní prostředí, tak na sociální vazby na venkově. Kromě svého základního úkolu - zemědělské činnosti - poskytují řadu dalších služeb. Například ubytování, provozují minimlékárny a prodejny farmářských produktů. V mnoha zemědělských komoditách je sice Česká republika soběstačná a přebytky vyváží, ale místo produktů vyváží čisté suroviny s nízkou přidanou hodnotou. A naopak zemědělské výrobky následně dovážíme.

Co naše zemědělství potřebuje a co prosazuji?

 • podporu rodinných farem na místo dotování velkých koncernů (tzv. zastropování zemědělských dotací)
 • postupné omezování dotací do zemědělství na úrovní EU - dotace pouze jako platba za služby, které zemědělci vykonávají nad rámec své ekonomické činnosti (např. platby za vyšší ochranu prostředí)
 • snižování byrokracie v zemědělství
 • zlepšování stavu půdy a biodiverzity naší krajiny
 • zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu

 

Rozvoj venkova

Podpora venkova je ve stále více urbanistické společnosti důležitější než dříve. Rozvíjení kvality života na venkově má pro společnost a naši planetu daleko větší význam, než si většina z nás uvědomuje.

Venkov je často spojován se zachováním tradic, nicméně stále více se ukazuje jeho důležitost a vliv i v ochraně životního prostředí. Kvalita životního prostředí a náš přístup k planetě jako takové, je úzce spojený právě s našim přístupem k venkovu.

Malí a střední zemědělci, rodinné farmy, venkovské komunitní organizace i místní podnikatelé, ti všichni jsou důležitými aktéry pro moderní rozvoj venkova, který ale respektuje a zachovává jeho historii, tradice a povahu.

Aby venkov zůstal místem, kde se dobře žije, musíme jej rozvíjet a přizpůsobovat moderní společnosti. Jen tak zabráníme jeho vylidňování a následnému úpadku.

Co je k rozvoji venkova potřeba a co prosazuji?

 • Rozvoj dopravní infrastruktury a fungující veřejné hromadné dopravy
 • Budování vysokorychlostního internetu umožňujícího práci z domova
 • Rozšiřování zdravotních a sociálních služeb nejen pro seniory
 • Zachovávání základních škol na venkově
 • Udržování místních tradic a kultury, podporu spolků
 • Podporu rodinných farem hospodařících na venkově
 • Ochranu půdy, krajiny a zvyšování její biodiverzity

Z médií

5. prosince 2023

(ods.cz) Události, komentáře ČT24: Evropské migrační bolesti

<více>

22. listopadu 2023

(ods.cz) Posílání financí do Gazy je opak toho, co by EU měla dělat. Vymstí se nám to

<více>

7. listopadu 2023

(ods.cz) CNN Prima News: Izrael měsíc ve válce

<více>

6. listopadu 2023

(ods.cz) Někdo musel ustoupit víc, pro ODS se program vlastně nemění

<více>

3. listopadu 2023

(ods.cz) ODS blíž k vám: Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra a Ondřej Krutílek pokračují v europoslaneckých výjezdech

<více>

1. listopadu 2023

(ods.cz) Události, komentáře: Zrušení práva veta mohou využít populisté

<více>

26. října 2023

(ods.cz) Zrušení veta a odebrání kompetencí evropským státům ústavním výborem EP je podle občanských demokratů nepřijatelné, je cestou směřující k vytvoření superstátu

<více>

8. září 2023

(ods.cz) ODS blíž k vám: Veronika Vrecionová a Alexandr Vondra během regionálního výjezdu do Ústeckého kraje ocenili vývoj Radovesické výsypky, která prochází významnou rekultivací

<více>

7. září 2023

(ods.cz) ODS blíž k vám: Veronika Vrecionová a Alexandr Vondra na cestě po středních Čechách ocenili příkladné hospodaření na rodinných farmách i rozvoj místních firem v modernizaci výroby

<více>

18. srpna 2023

(ods.cz) ČRo Plus: Billboardem neříkáme, že ODS jde do eurovoleb zvlášť. Chtěli jsme jen upozornit na naši práci

<více>

Videa

23. října 2023

Nemocnice v Gaze

9. října 2023

Vysoké ceny potravin

19. září 2023

Uganda kriminalizovala homosexualitu

19. září 2023

Únosy ukrajinských dětí do Ruska

19. září 2023

Ukrajinští sportovci

Můj tým

Hedvika Vurbalová

Hedvika Vurbalová

Akreditovaná parlamentní asistentka
Vedoucí kanceláře europoslankyně

+420 605 075 889
hedvika.vurbalova@europarl.europa.eu

Anar Kučera

Anar Kučera

Akreditovaný parlamentní asistent

anar.kucera@europarl.europa.eu

Mgr. Veronika Cerhová

Mgr. Veronika Cerhová

Lokální asistentka

David Vaculík

David Vaculík

Lokální asistent

+420 736 456 055
vaculik@vrecionova.cz

Antonín Kostínek

Antonín Kostínek

Lokální asistent

Ing. Petr Havel

Ing. Petr Havel

Poradce pro oblast zemědělství a rozvoj venkova
Lokální asistent

Evropský parlament
60, rue Wiertz
Bruxelles/Brussel
B-1047

Kancelář europoslankyně
Truhlářská 9
Praha 1
110 00